178 Ramkamhaeng Road, Kwaeng Ratpattana, Khet Saphansung, Bangkok 10240, Thailand
02-115-3818
WASTE ANALYSIS

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

มีการตรวจวัดคุณภาพอย่างเข้มงวด

ก่อนการนำกากของเสียจากอุตสาหกรรมเข้าระบบบำบัดในทุกครั้ง บริษัทจะมีการตรวจวิเคราะห์เพื่อทดสอบคุณสมบัติกากของเสียทั้งก่อนบำบัดและหลังจากบำบัดในทุกครั้งอย่างเข้มงวด โดยบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากากของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
  • โครงการพัฒนาจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน
  • นำน้ำมันหล่อเย็น (Coolant) และน้ำปนเปื้อนน้ำมันใช้แล้วมาผลิตเป็นเป็นน้ำมันทาแบบสูตรน้ำ
  • การพัฒนา อิฐมวลเบาในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยใช้วัตถุดิบหลักจากกระจกรีไซเคิล
logo-circle-fdc

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-115-8618

ผู้ให้บริการจัดการกับกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรซึ่งมีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการจัดการและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
178 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-115-8618,
092-896-3956,083-289-3642    
โทรสาร : 
02-115-3818

   

© FUSION DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2020 – DESIGNED BY Giant-Point.com