178 Ramkamhaeng Road, Kwaeng Ratpattana, Khet Saphansung, Bangkok 10240, Thailand
02-115-3818
LOGISTICS

ระบบขนส่งกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เนื่องด้วยการขนส่งกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นต้องอาศัยความรัดกุมและความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยกากของเสียอาจมีสารอันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีข้อกำหนดและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ควบคุมในการขนส่งอยู่มาก บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จึงให้ความสำคัญกับระบบขนส่งของเรา เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า กากอุตสาหกรรมและวัสดุต่าง ๆ จะได้รับการขนส่งอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปสู่การดำเนินการต่ออย่างเหมาะสม

ระบบ GPS ติดตามการเดินรถ

เพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่นและอยู่ในเส้นทางที่กำหนดไว้ รถขนส่งทุกคันของเรา ติดตั้งระบบ GPS สำหรับติดตามการเดินรถ สามารถตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีผ่านระบบอนไลน์ ซึ่งดำเนินการโดย ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงด้านระบบการตรวจสอบติดตามเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย ทั้งยังได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณจึงมั่นใจได้ว่าการอุตสหากรรมและวัสดุต่าง ๆ จะไม่มีการรั่วไหลและสามารถส่งถึงโรงกำจัดอย่างแน่นอน

บริการขนส่งหลากหลายรูปแบบ

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการขนส่งกากอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไว้หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะมีประมาณมากหรือน้อยเพียงใด เราก็พร้อมให้บริการขนส่งถึงโรงงาน พร้อมทั้งมีบริการ ไว้หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังสามารถบริการได้ตลอดเวลา

รถบรรทุก ขนาด 4 – 10 ล้อสำหรับขนส่งกากอุตสาหกรรม ทั้งแบบกระบะและแทงค์ พร้อมด้วยภาชนะสำหรับบรรจุกากอุตสาหกรรมให้บริการแก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ถังขนาด 200 ลิตร

ถังเบาท์ ขนาด 1000 ลิตร

บริการของเรา

อุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือชุด Vacuum Pump และ Hook Lift Loader ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการขนส่งของเสียอันตรายพร้อมทั้งเป็นตัวช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

HOOK LIFT LOADER

ชุดขอเกี่ยวทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสลับระหว่างแท้งค์และกะบะช่วยให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น

VACUUM PUMP

  • ผลิตจากประเทศสวีเดน ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการนำมาขนส่งของเสียอันตราย
  • สามารถดูดของเหลวได้ดีแม้กระทั่งของเสียที่มีความหนืดสูง
  • ปั๊มสุญญากาศที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟในระหว่างการปฏิบัติงาน
  • สามารถดูดได้อย่างรวดเร็ว (เต็ม Tank ปริมาตร 14,000 ลิตร ภายใน 17 นาที)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-115-8618

ผู้ให้บริการจัดการกับกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรซึ่งมีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการจัดการและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
178 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-115-8618  
โทรสาร : 
02-115-3818

   

© FUSION DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2020 – DESIGNED BY Giant-Point.com