178 Ramkamhaeng Road, Kwaeng Ratpattana, Khet Saphansung, Bangkok 10240, Thailand
02-115-3818
Microbes for deodorization

เชื้อจุลินทรีย์สำหรับดับกลิ่น

เชื้อจุลินทรีย์ชนิดพิเศษที่สามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้ำเสียได้เป็นอย่างดี โดยเชื้อจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ในการดักจับกลิ่นในอากาศเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจาย ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีในการดับกลิ่นมีหลากหลายกลิ่นให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรได้ดังต้องการ ทั้งกลิ่นหอมดอกปีบ กลิ่นหอมลีลาวดี ฯลฯ

เชื้อจุลินทรีย์สำหรับดับกลิ่น
เหมาะกับใครบ้าง ?

  • เหมาะกับผู้ที่ต้องเผชิญกับกลิ่นน้ำเสีย กลิ่นขยะ รบกวน
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมกลิ่น เช่น โรงงานที่ต้องการป้องกันเหตุร้องเรียนจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือกลิ่นน้ำเสียภายในโรงงาน
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีดับกลิ่น

ทำไมจึงควรใช้
เชื้อจุลินทรีย์สำหรับดับกลิ่น

  • ประสิทธิภาพในการดับกลิ่นสูง
  • ใช้งานง่าย
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-115-8618

ผู้ให้บริการจัดการกับกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรซึ่งมีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการจัดการและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
178 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-115-8618  
โทรสาร : 
02-115-3818

   

© FUSION DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2020 – DESIGNED BY Giant-Point.com