178 Ramkamhaeng Road, Kwaeng Ratpattana, Khet Saphansung, Bangkok 10240, Thailand
02-115-3818
CONTACT

ที่อยู่

178 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์

02-115-8618,092-896-3956,083-289-3642

โทรสาร

02-115-3818

อีเมล์

fdc@fdcrecycle.com

 โรงงานสาขา1

(ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-40/47ฉช)

เลขที่ 68/1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

 โรงงานสาขา2

(ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-10/50ฉช)

เลขที่ 88 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

© FUSION DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2020 – DESIGNED BY Giant-Point.com