178 Ramkamhaeng Road, Kwaeng Ratpattana, Khet Saphansung, Bangkok 10240, Thailand
02-115-3818

ENGINEER

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คือ ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยศักยภาพและการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการในรูปแบบของ One Stop Service อีกทั้งยังมีความหลากหลายในด้านการบริการทั้งการกำจัดกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และน้ำมันหล่อเย็น (Coolant) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีไซเคิลน้ำมันหล่อเย็น (Coolant) มีการลดใช้สารเคมีในการบำบัดโดยหันมาใช้ชีวภาพมากขึ้น เพราะ บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คำนึงถึงผลที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง